zeeWave Sound

Game Audio Studio specializing in sound design, music & audio implementation for video games and interactive projects

AboutNosaltresNosotros

[one_third]

VIDEOGAMES

ZeeWave Sound offers sound design (creation effects of impact, sound environments), dialogues (voiceovers, voices of characters), musical composition and integration with video game engine programming (Unity 3D, FMOD and Wwise).

The audio is much more than a game using libraries of sounds, is to create and properly design and interactive music for every sound and every project.

[/one_third][one_third]

AUDIOVISUAL

ZeeWave Sound team brings a long history of producing large audiovisual works in developing sound design, live sound, post production and audio mixing.

The audio is as important as the image and sound that we all work required from capturing sound until post production.

[/one_third]
[bra_border_divider top=”30″ bottom=”30″]

[one]

STAFF

[/one]
[bra_team_member member_name=”Jordi Gutierrez” member_position=”Audio director – Game Sound designer – Composer” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
+34607440266
jordi@zeewavesound.com

Founder zeeWave Sound.

The tech sound and music are my passion along with video games.

I enjoy recreating sound effects and ambiences that fit properly in virtual worlds.

I had a Spectrum ZX81 that helped me start programming sounds (bleeps and blooper).

My musical references are des-classical and popular of the more modern and interests.[/bra_team_member]

[bra_team_member member_name=”Jairo Moreno” member_position=”Producer – Composer” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]

jairo@zeewavesound.com

It is our musical guru, a zombie and a genius of creativity and musical sound.

It has a SID has classes Theremin in Alaska and is a big fan of Bob MOOG.[/bra_team_member]

[bra_team_member member_name=”Marc Melgosa” member_position=”Sound designer – Boom Operator” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
‘No mics no show’ This is how each proposed project.

Specialist microphone.

It’s very methodical while placing the entire arsenal microphonic to capture the best sound.

Amounted to Matagalls cycling.[/bra_team_member][one_third]

VÍDEOJOCS

zeeWave Sound ofereix disseny sonor (creació d’efectes d’impacte, ambients sonors), diàlegs (veus en Off, veus de personatges), composició musical i integració al vídeojoc amb motors de programació (Unity 3D, FMOD i Wwise).

L’àudio en un vídeojoc és molt més que utilitzar llibreries de sons, és crear i dissenyar  adequadament  i de forma interactiva cada so i cada música pel projecte.

[/one_third] [one_third_last]

AUDIOVISUAL

L’equip dezeeWave Sound porta una llarga trajectòria en grans productores d’audiovisual, desenvolupant treballs en disseny sonor, so directe, post producció d’àudio i mescles.

L’àudio és tant important com l’imatge i per això oferim tot el treball sonor que requereix, des de la captació de so, fins la post producció.

[/one_third_last]

[bra_border_divider top=”30″ bottom=”30″]

[one]

EQUIP

[/one]
[bra_team_member member_name=”Jordi Gutierrez” member_position=”Audio director – Sound designer – Composer” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
+34607440266
jordi@zeewavesound.com

Fundador de zeeWave Sound.

La tecnologia sonora i musical són la meva passió juntament amb els vídeojocs.

Disfruto recreant efectes i ambients sonors que s’adapten adequadament als mons virtuals.

Vaig tenir un Spectrum ZX81 que em va servir per començar a programar sons (bleeps i bloops).

Els meus referents musicals són des-de els clàssics i populars fins als més moderns i minoritaris.[/bra_team_member]

[bra_team_member member_name=”Jairo Moreno” member_position=”Producer – Composer” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
És el nostre guru musical, és un zombi i tot un geni de la creativitat sonora i musical.

Té un SID, ha donat classes de Theremin a Alaska i és un gran seguidor de Bob MOOG.[/bra_team_member]

[bra_team_member member_name=”Marc Melgosa” member_position=”Sound designer – Boom Operator” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
‘No mics no show’ Així és com es planteja cada projecte.

Especialista en microfonia.

És molt metòdic alhora de col·locar tot l’arsenal microfònic per capturar el millor so.

Ha pujat al Matagalls amb bicicleta.[/bra_team_member][one_third]

VIDEOJUEGOS

ZeeWave Sound ofrece diseño sonoro (creación de efectos de impacto, ambientes sonoros), diálogos (voces en Off, voces de personajes)​​, composición musical e integración al videojuego con motores de programación (Unity 3D, FMOD y Wwise).

El audio en un videojuego es mucho más que usar librerías de sonidos, es crear y diseñar adecuadamente y de forma interactiva cada sonido y cada música por el proyecto.

[/one_third] [one_third]

AUDIOVISUAL

El equipo deZeeWave Sound lleva una larga trayectoria en grandes productoras de audiovisual, desarrollando trabajos en diseño sonoro, sonido directo, post producción de audio y mezclas.

El audio es tan importante como la imagen y por ello ofrecemos todo el trabajo sonoro que requiere, desde la captación de sonido, hasta la post producción.

[/one_third]
[bra_border_divider top=”30″ bottom=”30″]

[one]

EQUIPO

[/one]
[bra_team_member member_name=”Jordi Gutierrez” member_position=”Audio director – Sound designer – Composer” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
+34607440266
jordi@zeewavesound.com

Fundador de ZeeWave Sound.

La tecnología sonora y musical son mi pasión junto con los videojuegos.

Disfruto recreando efectos y ambientes sonoros que se adaptan adecuadamente a los mundos virtuales.

Tuve un Spectrum ZX81 que me sirvió para empezar a programar sonidos (bleeps y Bloop).

Mis referentes musicales son desde los clásicos y populares hasta los más modernos y minoritarios.[/bra_team_member]

[bra_team_member member_name=”Jairo Moreno” member_position=”Producer – Composer” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
Es nuestro gurú musical, es un zombi y todo un genio de la creatividad sonora y musical.

Tiene un SID, ha dado clases de Theremin en Alaska y es un gran seguidor de Bob MOOG.[/bra_team_member]

[bra_team_member member_name=”Marc Melgosa” member_position=”Sound designer – Boom Operator” member_img_src=”” member_social_list=”” member_columns=”3″]
‘No mics no show’ Así es como se plantea cada proyecto.

Especialista en microfonía.

Es muy metódico a la hora de colocar todo el arsenal microfónica para capturar el mejor sonido.

Ha subido al Matagalls en bicicleta.[/bra_team_member]